Cetatea Poienari va fi conservata si consolidata pe bani europeni

Cetatea Poienari va fi conservata si consolidata pe bani europeni

Saptamana trecuta, președintele Consiliului Județean Argeș, Dan Manu, a semnat contractul de prestări servicii privind proiectarea, asistența tehnică și execuția de lucrări pentru proiectul „Conservarea și consolidarea Cetății Poenari Argeș„.

Contractul a fost atribuit, dupa finalizării procedurii de achiziții publice, asocierii dintre Testa Building S.R.L., Dacia Building Structures Structures S.R.L., Research Consorzio Stabile Societa Consortile A.R.L., Groma Societa Di Ingengneria – Societa a Responsabilita Limitata Semplificata, reprezentată ca lider de asociere prin TESTA BUILDING SRL.

Proiectul va fi implementat prin intermediul finanțării nerambursabile acordate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Durata de prestare a serviciilor va fi 19 luni, din care pentru proiectare 3 luni și pentru execuție 16 luni, de la transmiterea ordinului de începere a prestării serviciilor, respectiv a începerii lucrărilor.

Trebuie mentionat ca pe perioada execuției lucrărilor, cetatea va fi închisă.

Prin acest proiect se urmareste dezvoltarea comunității și construirea unui avantaj competitiv pe piața țintă, prin creșterea atractivității turistice și investiționale, la consolidarea identității culturale, la revitalizarea economică și social-culturală.

În cadrul proiectului sunt prevăzute lucrări de reabilitare structurală și arhitecturală, lucrări de conservare, lucrări de stopare a umidității și protecția zidurilor, lucrări de refacere a pavimentelor și pardoselilor, reabilitarea traseelor de vizitare, reabilitarea căii de acces pietonală.

Mai multe despre cetatea Poienari, AICI.