CURMATURA CALULUI (2200 m) – CURMATURA ZARNEI (1923 m)

Marcaj: punct roşu. Durata: 1 ½ oră. Durata în sens invers: 1 ½ oră. Traseul este interzis iarna.

Din Curmătura Calului (2200m) coborâm spre sudest nă în firul pietros al Pârâului Calului, pe care îl urmâm în coborâre domoală. Cursul acestuia se orientează încet spre sud pe măsură ce se apropie de firul ii Urlea. Părăsim pârâul

cotind spre vest pe curba de nivel, parcurgem astfel o porţiune scurtă, după care coborâm pronunţat spre Căldarea Urlea printr– o zonă ierboasă unde poteca este mai puţin vizibilă. Ajunşi în firul ii traversăm Pârâul Urlea pe deasupra pragului glaciar şi continuăm prin căldare spre sud. Ocolim o zonă mlăştinoasă spre dreapta, apoi cotim spre sudest şi în urc uşor dea coasta atingem partea vestică a Curmăturii Zârna (1923m). Aici întâlnim marcajul bandă roşie care însoţeşte traseul crestei principale (traseul 56). La cca o sută de metri spre est de la punctul de joncţiune se află refugiul de formă semisferică.