COMPLEX TURISTIC SAMBATA (670 m) – VALEA SAMBETEI – CABANA VALEA SAMBETEI (1401 m)

Marcaj: triunghi ru. Durata: 2 ½ ore 3 ore. Durata în sens invers: 2 ½ ore. Traseul este accesibil tot timpul anului.

De la Complexul turistic Sâmta pornim spre sud pe drumul forestier care însoţeşte Râul Sâmbăta cca 5 km. La cca

800 m mai sus se ramifi spre vest drumul forestier ce trece prin Viştişoara spre Orul Victoria, lung de 10 km; după cca 500 m de la ramificaţie ajungem la Cabana Popasul Sâmbetei aflată în estul drumului. Puţin mai sus zărim pe malui drept al râului cochetul hotel Nitramonia. De la acesta în amonte câteva sute de metri se desprinde spre vest, pe lângă Pârâul Larg, o potemarcată cu punct roşu spre Muchia Drăguşului. Continuăm spre sud şi în curând traversăm râul pe malul estic; revenim pe partea vestică înainte cu aproximativ 250 m de capătul drumului forestier.

În continuare urmăm poteca în urcuş moderat traversând de mai multe ori râul. Puţin înainte de a ieşi la gol se ramifi

spre nordvest o pote marcată cu punct ru, spre Poiana Lespezi din Muchia Drăguşului (traseul 14 în sens invers). La

ieşirea din pădure, se ramifi spre est, dincolo de râu, pe lângă Pârâul Caprei poteca marcată cu triunghi albastru spre Piatra Caprei (traseul 16). De aici, urcăm domol încă câteva zeci de metri ca apoi printrun efort mai pronunţat deşim un prag care ne separă de cabană.