ORASUL VICTORIA (540 m) – LA SIPOT (1470 m) – MUCHIA TARATA – CABANA PODRAGU (2136 m)

Marcaj: bandă albastră. Durata: 7 ore 30 min. Timp intermediar până La Şipot. 3 ore. Durata în sens invers: 6 ore. Traseul nu este accesibil iarna.

Din Oraşul Victoria, de la autogară, după ce trecem calea ferată ne îndreptăm spre sud pe şoseaua spre combinat, după cca 1,4 km cotim spre vest pe un drum nemodernizat, pe care parcurgem cca 2 km până în Sumerna, la ramificaţia spre Cabana Arpaş. Sepoate scurta acestparcurs continuândpe şosea până la poarta combinatului, de unde urmăm spre dreapta o potecă care fn curând îşi schimbă direcţia spre sud şi coboară fn firul Râului Ucea pe care-l traversează pe o punte şi continuă spre sud-vest intersectând drumul aproape de ramificaţia spre Cabana Arpaş.

Continuăm pe drumul spre sud şi după cca 1 km de la ramificaţie, spre stânga se desprinde drumul forestier spre văile Ucea Mare şi Ucişoara; urmăm drumul din dreapta de pe Ucişoara Seacă încă 1,3 km după care-l părăsim spre est şi urcăm moderat pe poteca marcată cu bandă albastră în creasta Piciorului Ucei. Urmăm poteca spre sud prin pădurea de fag, într-un urcuş prelung şi după cca 45 min. de la părăsirea drumului ajungem în poieniţa La Şeuţă (1203m). Continuăm printr-un culoar tăiat în pădurea deasă de molid, apoi în urcuş moderat tr’ecem de Poiana La Aşchii.

Puţin mai sus părăsim culmea traversând spre sud-vest, spre izvorul ,,La Şipot” (1470m). Aici întâlnim poteca marcată cu triunghi albastru care urcă dinspre nord-vest, de la Cabana Arpaş. De “La Sipot” urmăm poteca spre vest dar în scurt timp cotim spre sud şi urcăm în serpentine. Trecem” pe versantul vestic, ocolim pe curba de nivel Vârful Boldanu (1679m) şi ajungem în Poiana Boldanului (1615m). De aici se ramifică spre dreapta poteca marcată cu triunghi roşu spre Cabana Turnuri (traseul 21). Traversăm poiana spre sud, pe sub culme; străbatem o ultimă porţiune împădurită si iesim la gol.

Continuăm pe creastă un scurt segment după care depăşim Piscul lui Ban (1925m) prin est. Urmăm poteca pe versantul vestic şi ocolind cele două vârfuri ale Babei (cel Nordic, 1962m; cel Sudic 1955m) ajungem în Curmătura Lespezilor (1908m). În cotinuare traseul se desfăşoară pe versantul vestic până în Curmătura La Calea Carelor. Astfel, din Curmătura Lespezilor ocolim Vârful La Pârâul Jneapănului (2104m) şi pe sub Curmătura Afundă (2050m) traversăm spre dreapta pentru a evita o zonă stâncoasă ascuţită, apoi urcăm pronunţat în serpentine scurte până sub Vârful Serpentinelor (2120m).

Continuăm pe sub un segmenl de creastă ascuţită, trecem de Vârful Custurii (2170m) intersectând o muchie vestică a acestuia (perspectivă extraord’inară asupra Căldării Podragului) după care poteca se îndepărtează de creastă păstrându-se pe curba de nivel. Trecem prin dreptul vârfurilor La Pârâul Cheii (2196m) şi Preluncilor (2228m şi 2236m) şi ajungem în şaua largă Curmătura La Calea Carelor (2190m). Părăsim Muchia Tărâţei spre sud-vest în coborâre spre Căldarea Podragu; ajungem pe malul nordic al lacului Podragu de unde urcăm spre vestcca 200 metri până la Cabana Podragu (2136m).