CABANA VALEA SAMBETEI (1401 m) – FEREASTRA MARE A SAMBETEI (2188 m)

Marcaj: triunghi ru. Durata: 2 ore. Durata în sens invers: 1 oră 30 min. Traseul este accesibil iarna turiştilor experimentaţi şi alpiniştilor.

De la cabană pornim spre sud, pe malul vestic al râului şi după cca 20 min. ajungem la baza pragului glaciar, la

confluenţa celor două raie care formează Râul Sâmta. în acest loc se ramifi spre sudvest traseul 13 spre Fereastra Mi a Sâmbetei, marcat cu bandă albastră şi traseul 14 spre Curmătura Răcorelelor, marcat cu punct albastru. Traversăm apa spre stânga şi ne angajăm întrun urcuş pronunţat, în serpentine pentru deşirea pragului glaciar. Astfel trecem pe lân un izvor şi după un efort susţinut de cca 30 min. pătrundem întro vâlcea înierbată. Deasupra noastră spre dreapta, în buza pragului glaciar zărim crucea ridicată în amintirea unui schior mort întro avalanşă. Continuăm, o porţiune scurtă, în urcuş domol dea lungul vâlcelei, până la ramificaţia potecii spre Vârful La Cheia Bândei (traseul 11, marcaj punct roşu), cca 1750 m altitudine. Urmăm poteca marcată cu triunghi roşu spre sud şi depăşind o zonă bolovănoa trundem în Căldarea Bună sau Căldarea La Fereastra Mare. în stânga (est) se ridi impunător Colţul Bălăceni iar spre dreapta abruptul Vârfului Slănina. Traversăm ldarea spre sud, în urcuş or până sub pânza de grohotiş de sub Fereastra Mare. în continuare, urmărim poteca în serpentine spre stânga şi printrun efort susţinut ajungem în Fereastra Mare a Sâmbetei (2188m). Aici întâlnim poteca crestei principale marcată cu bandă roşie (traseul 5657).