Cetatea Poienari va fi conservata cu fonduri europene nerambursabile

Cetatea Poienari va fi conservata cu fonduri europene nerambursabile

Pe, 14 martie, Dr ing. Liviu Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Dan Manu, președintele Consiliului Județean Argeș, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Conservarea și consolidarea Cetății Poenari Argeș”, care va fi implementat cu fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Unitatea Administrativ-Teriorială Județul Argeș, în calitate de beneficiar, a depus prin aplicația electronică MySMIS cererea de finanțare a cărei valoare totală este de 10.772.936,09 lei, din care 8.367.787,97 lei reprezintă fonduri nerambursabile FEDR, iar 1.279.777,93 lei sunt fonduri din bugetul de stat.

Cu ajutorul fondurilor europene se urmărește valorificarea potențialului turistic al Cetății Poenari pe piața turistică națională și internațională, prin reabilitarea, consolidarea și conservarea infrastructurii obiectivului de patrimoniu. Totodată, prin acest proiect, ce are o durată de implementare de 26 de luni, după momentul semnării contractului, se dorește creșterea gradului de expunere a Cetății Poenari după finalizarea lucrărilor de intervenții, prin digitizarea acesteia, precum și creșterea numărului de turiști cu minim 8 mii la un an după finalizarea investiției.

Cetatea Poenari este situată pe un vârf de munte ce domină Cheile Argeșului, la aproximativ 400 de metri față de nivelul văii, lângă localitatea Arefu, la câțiva kilometri de barajul și lacul de la Vidraru. Monumentul istoric a fost construit de Negru Vodă în secolul al XIV-lea. Cu scopul de punct de observaţie şi de apărare, cetatea este înconjurată de legendele legate de domnitorul Vlad Ţepeş. A fost pentru prima dată menţionată documentar în anul 1453 şi se presupune că ar fi fost locul de refugiu al lui Vlad Ţepeş din calea turcilor.

Cetatea are o formă alungită, cu cinci turnuri de apărare, din care patru rotunde și unul prismatic, şi ziduri cu o grosime de 2 – 3 metri. De-a lungul timpului, distrugerea acesteia a fost adusă de un asediu turcesc în anul 1462 şi de un cutremur, care a dărâmat un zid nordic, în anul 1915. Datorită poziţiei sale strategice în vârful unei stânci, aceasta a mai fost folosită şi ca temniţă sau ca vistierie. În zilele noastre, pentru a se urca la cetate s-a construit o scară de beton, dotată cu balustrade, cu 1.480 de trepte.

În cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, la nivelul județului Argeș s-a depus un număr de 209 aplicații, din care până în prezent s-au semnat 68 de contracte de finanțare. Valoarea totală a acestor proiecte este de aproximativ 105 milioane de lei, din care beneficiarii solicită în total fonduri nerambursabile de peste 89 de milioane de lei.